سیمان مند دشتی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۴۰۴۵ تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(یوسف آباد) بین خیابان ۵۸ و ۶۰، پلاک ۴۳۰، طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

کیومرث موسیوند

رئیس هیئت مدیره

رضا فرزانه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد تاب

عضو هیئت مدیره

حسین بوجار

عضو هیئت مدیره

مجتبی فرونچی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20