بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۱۵۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- ایران خودرو- خیابان خاکی- بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری- پلاک 279- طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

علیرضا بنونام

مدیر عامل

مهدی موثق

رئیس هیئت مدیره

بهزاد قنبری

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا بنونام

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9