پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۹۴۴۲۸۲ NGL_Office@pgpic.ir تهران، میدان هفت تیر –خیابان کریم خان زند –پلاک 39–ساختمان شماره 6 طبقه همکف کد پستی 1585814551
توضیحات
نام سمت

محمدباقر نجاری

مدیر عامل

نعمت اله علیرضایی

رئیس هیئت مدیره

محمدباقر نجاری

نایب رئیس هیئت مدیره

علی نیازی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7