بهمن سرویس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سرلشگر حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

صدیقه آشوری

مدیر عامل

حمیدرضا علیزاده

رئیس هیئت مدیره

مرتضی سبحانی

نایب رئیس هیئت مدیره

صدیقه آشوری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6