توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۹۷۲۴ تهران - میدان ونک- خیابان ملاصدرا- شماره 15 طبقه 8
توضیحات
نام سمت

موسی صادقی

مدیر عامل

عبدالستار پرنا

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا رضایی

عضو هیئت مدیره

میثم سعیدی راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5