سپه ساختمان خراسان سهامی خاص

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
مشهد- محله سلام -خیابان امام رضا19 (نیک اختر)- بن بست(حسینیه آستانه پرست) -پلاک28 -طبقه اول کدپستی 9136635167
توضیحات
نام سمت

مصطفی قربانی

مدیر عامل

رضا شاطری

رئیس هیئت مدیره

سید کاظم اولیائی

نایب رئیس هیئت مدیره

کیومرث مهدوی میلانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2