تولیدی ساگار و قطعات نسوز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۸,۰۱۱
خدمات و محصولات

تولید کننده قطعات نسوز ویژه مبلمان کوره های صنایع سرامیک (Kiln Furniture)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۴۲۲۶۵۷۰۷ https://www.saggarmfg.com info@saggarmfg.com مرند - کیلومتر ۵ جاده جلفا، شهرک صنعتی سرامیکی
توضیحات
نام سمت

علیرضا معرفتی

مدیر عامل

مرتضی بالایی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا معرفتی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید دلفکار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17