بازرگانی عصر بهمن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲,۰۱۸,۱۴۴
خدمات و محصولات

بازرگانی واردات و صادرات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۱۸۱۴۴ تهران - بزرگراه آفریقا شمالی - خیابان صبا - پلاک 39 - طبقه هفتم
توضیحات
نام سمت

جلال الدین موسوی

مدیر عامل

علی عسگری

رئیس هیئت مدیره

امیرعباس زهتاب

نایب رئیس هیئت مدیره

جلال الدین موسوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15