پتروشیمی فجر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۵۲۱۷۱۸۱۱ http://www.fajrco.com info@fajrco.com استان خوزستان - بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 2 صندوق پستی 117/ تهران، بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک 48 -طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

غلامعلي زال خاني بنه شرف آباد

مدیر عامل

عليرضا خداکرمي

رئیس هیئت مدیره

غلامعلي زال خاني بنه شرف آباد

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي فرزانه

عضو هیئت مدیره

فرزاد فارسياني

عضو هیئت مدیره

محمدرحمان گائینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Untitled