توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

امور بازرگانی در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه، معادن و فزات، غذا و دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۳۵۷۶ http://www.zarinpersia.com info@zarinpersia.com تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)- کوچه سوم- پلاک 23
توضیحات
نام سمت

محمد صالح  یارمحمد

مدیر عامل

سید جعفر هاشمی

رئیس هیئت مدیره

محمد صالح  یارمحمد

نایب رئیس هیئت مدیره

عنایت اله عادلی مقدم

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9