سرمایه گذاری ساختمانی سپه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید ساختمان های ایمن و با کیفیت عالی با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساختمانی، دانش فنی روز و تجارب مدیران و کارشناسان تخصصی و حرفه ای

خرید و فروش املاک و مستغلات با هدف ایجاد ارزش افزوده جهت تأمین مالی اجرای پروژه های شرکت

منابع انسانی ما مسئولیت دارند که از نظر مالی،بازدهی مناسبی نصیب سهام داران نمایند؛در نتیجه شرکت رشد و توسعه بلند مدت فعالیت خود را تضمین کرده و نسبت به محیط و جامع خود متعهد است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۰۵۱۱۱ http://sepahcic.com ونک- خیابان خدامی - پلاک 64
توضیحات
نام سمت

اسفندیار دهقانیان

مدیر عامل

سعید محمد حسینی

رئیس هیئت مدیره

اسفندیار دهقانیان

نایب رئیس هیئت مدیره

بیت ا... عبدی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر قلی زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5