سپه ساختمان امید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۳۶۳۶۶۸ تهران- کاووسیه -بزرگراه کردستان -خیابان شهید محمدباقر خدامی -پلاک 64 -طبقه اول -واحد1 -کدپستی 1994775611
توضیحات
نام سمت

علی هادیان شهیر

مدیر عامل

صادق چشمه

رئیس هیئت مدیره

مجتبی نفر

نایب رئیس هیئت مدیره

علی هادیان شهیر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3