پتروشیمی بوعلی سینا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولیدپارازایلین،ارتو زایلین،بنزن،گاز مایع،رافینیت،برش سبک نفتا،برش سنگین نفتا،برش پنتان،برش سنگین بنزین پیرولیز

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۸۰۵۲۱ http://www.bspc.ir ahmadzadeh@bspc.ir تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونك - خيابان شهيد عليرضا دامن افشار - پلاك 48 - طبقه اول
توضیحات
نام سمت

سيد محمد احمدزاده

مدیر عامل

بهنام توانا

رئیس هیئت مدیره

سيد محمد احمدزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

ستاره محقق منتظري

عضو هیئت مدیره

ابراهيم حاتم زاده

عضو هیئت مدیره

زهرا وهاب نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5