تولید برق سنندج مپنا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۰,۹۷۱
خدمات و محصولات

بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به ظرفیت ۹۵۶ مگا وات واقع در استان کردستان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۱۹۷۸ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

وحید خدیوی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

سید علی بنی هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره

شاهپور مظفری گودرزی

عضو هیئت مدیره

سید محمدرضا شریفی

عضو هیئت مدیره

وحید خدیوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4