سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اشتغال به فعالیت های سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۷۶۵ http://www.neeksanat.com تهران- ایران خودرو -خیابان خاکی -بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری -پلاک ۲۷۹- طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

رامین خلاقی

مدیر عامل

زین العابدین حسینی

رئیس هیئت مدیره

احسان کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

ولی رامین خلاقی

عضو هیئت مدیره

علی صحرا نورد

عضو هیئت مدیره

 حاتم وند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2