تولید برق گناوه مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در شرایط ISO را در استان بوشهر به عهده دارد. سرمایه گذاری در این نیروگاه به روش BOO خواهد بود.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۴۲۵۸ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

شاهپور مظفری گودرزی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

سید علی بنی هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره

شاهپور مظفری گودرزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1