احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا توسعه 3

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۶۲۰۰۰۰ https://www.mapnamd3.com info@mapnamd3.com تهران، بزرگراه نلسون ماندلا (بلوار آفریقا)، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه کیش، پلاک 43
توضیحات
نام سمت

محمدحسین میری

مدیر عامل

مسعود شکیبا

رئیس هیئت مدیره

محمدحسین میری

نایب رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل عسگری

عضو هیئت مدیره

محمدهادی فقیه زاده

عضو هیئت مدیره

محسن میرزایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9