بوتان یکتا بیتا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۱۰۱۲۶۲۰ http://WWW.BIta1.ir BItatapeh@gmail.com اسلامشهر- شهر چهاردانگه- محله گلشهر- خیابان شهید ابراهیم سلمان فیض- خیابان شهدای گمنام- پلاک 12
توضیحات
نام سمت

مهدی چنگیزی

مدیر عامل

محمدتقی سمنانی

رئیس هیئت مدیره

مسعود حسینمردی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی چنگیزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7