توسعه نفت و گاز مپنا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰
خدمات و محصولات

اجرای پروژه های میادین نفت و گاز و عملیات پروژه‌های حفاری و نیز طرح‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، LNG، خطوط لوله و غیره در قالبEPC و با بهره‌گیری از سرمایه گذاری و توانمندی‌های فنی، اجرایی و تجارب حرفه ای گروه مپنا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان بیست و سوم -پلاک 20- طبقه همکف -کدپستی 1517935111
توضیحات
نام سمت

ناصر توفیقی

مدیر عامل

عباس علی آبادی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی غروی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرحسین ایزد دوست دار

عضو هیئت مدیره

ناصر توفیقی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا پارساپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6