تولید برق غرب کارون مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث انواع نیروگاه و توسعه نیروگاهها و تجهیزات و بهره‌برداری از آن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق، انجام امور تعمیرات و نگهداری، همچنین کلیه فعالیت‌های تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم بر تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. شرکت میتواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت‌های خود و مابقی مواد اساسنامه اقدام نماید.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- بلوار ميرداماد- نبش كوچه كجور- پلاك 231
توضیحات
نام سمت

سید محمدرضا غفاری

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

سید علی بنی هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمدرضا غفاری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4