تولید برق توس مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و اجرای نیروگاه فردوسی به روش BOO در استان خراسان رضوی و بهره‌برداری از آن به عنوان «شرکت پروژه»

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۱۹۰۹ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

حمید زرگرپور

مدیر عامل

حمید زرگرپور

رئیس هیئت مدیره

خلیل بهبهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

فریبرز موتمنی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8