بهره برداری و تعمیراتی مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

راه اندازی، بهره برداری، تعميرات اساسی و انجام تست كارايی انواع نيروگاه های گازي و بخاري، آب شيرين کن و نيروگاه های بادی و تجهيرات جانبی پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی در داخل و کشور های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۱۵۱۸۰۰ http://www.mapnaom.com info@mapnaom.com تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی)، خیابان یکم، پلاک 4
توضیحات
نام سمت

سید محمد رضا شریفی

مدیر عامل

محمد رضا روشني مقدم

رئیس هیئت مدیره

سید محمد رضا شریفی

نایب رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل عسگري

عضو هیئت مدیره

چنگيز مير بهاء

عضو هیئت مدیره

محمد بهمن پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5