تولید برق پرند مپنا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۸۹۶
خدمات و محصولات

بهره برداری از نیروگاه گازی پرند به ظرفیت ۹۵۴ مگاوات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۱۹۰۹ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

مجید صالحی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

سید محمدرضا شریفی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید صالحی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3