احداث و توسعه ریلی مپنا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اجرای پروژه‌های حمل و نقل ریلی

مهندسی، طراحی و تأمین قطعات، احداث و نیز ارائه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط مترو و راه‌آهن، برقی کردن خطوط و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها

تأمین محصولات و اجزای منفصله جهت اجرای پروژه، کسب دانش فنی و اخذ...

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۱۵۳۲۳۰ https://mapnamrc.com info@mapnamrc.com تهران- خیابان شهید دستگردی،خیابان مصدق شمالی (نفت)، خیابان ششم ، پلاک 11
توضیحات
رضا جواهری مدیرعامل
رضا جواهری نایب رییس هیئت مدیره
بابک احمدی ناقدی رییس هیئت مدیره
ابوالفضل بهجت پناه عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18