تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۱۰۰
خدمات و محصولات

اجرای پروژه های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، امواج و زیست توده به روش سرمایه گذاری در گروه مپنا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۱۹۴۱ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

اکبر ادیب فر

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

سید علی بنی هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره

اکبر ادیب فر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17