تولید آب و برق قشم مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

احداث، توسعه و بهره‌برداری از نيروگاه توليد همزمان برق و آب قشم در جزیره قشم در استان هرمزگان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۱۵۴۱۹۶ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

حمید ابرقوئی کهکی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

شاهپور مظفری گودرزی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید ابرقوئی کهکی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16