ایراندار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع محصولات پشت چسبدار

تولید انواع کاغذهای گلاسه، آرت، متالایز، فارما و انواع فیلم های PE,PP,Ultra clear وPVC به صورت پشت چسبدار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۸۳۲۲۴۷۳۳۸ https://irandar.co.ir info@irandar.ir قزوین – شهر صنعتی البرز – خیابان ابن سینا شمالی - حکمت ششم – کارخانه ایراندار
توضیحات
نام سمت

حسن بیاتی

مدیر عامل

محمد عالمی

رئیس هیئت مدیره

حسن بیاتی

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره

محمود بهرامی

عضو هیئت مدیره

سید جعفر موسوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10