پاکان پلاستکار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه دهنده محصولات پلاستیکی با کیفیت و با دوام در صنایع آرایشی، بهداشتی, غذایی و دارویی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۹۳۱۶۲۳۳ http://pakanplastkar.com info@pakanplastkar.com تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیایان پاکستان ـ بن بست دوم ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه پنجم.
توضیحات
نام سمت

ولی محمد مالمیر

مدیر عامل

مسعود سزاوار ذاکریان

رئیس هیئت مدیره

حسن بیاتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد عالمی

عضو هیئت مدیره

ولی محمد مالمیر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9