سامان بارز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۲,۷۰۰
خدمات و محصولات

تولید تایر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۰۷۳۲۴ http://www.samanbarez.ir info@samanbarez.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 143 ، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

بابک محمودیان

مدیر عامل

مهرداد اخلاقی

رئیس هیئت مدیره

مازیار روغنی عراقی

نایب رئیس هیئت مدیره

ستار محمدی تلوار

عضو هیئت مدیره

بابک محمودیان

عضو هیئت مدیره

دانیال شهاب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6