بیوسان فارمد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تحقیق، توسعه و تولید محصولات بیوسیمیلار، واکسن، آنتی بادی های مونوکلونال و داروهای پپتیدی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۱۹۵۰۰ https://www.biosunpharmed.com info@biosunpharmed.com تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان آقاعلیخانی - کوچه گلستان - پلاک 14 - طبقه7-واحد701
توضیحات
نام سمت

محمد تقویان

مدیر عامل

سید مهدی رضایت سرخ آبادی

رئیس هیئت مدیره

آصف یعقوبی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد تقویان

عضو هیئت مدیره

محمد قاسمی

عضو هیئت مدیره

مقدم شجاعی نوده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3