شیمیایی صدف عسلویه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۱۷۸,۸۲۶
خدمات و محصولات

تامین خوراک پتروشیمی برای بازار داخلی و جهانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۸۷۴۸ http://www.sadafcc.ir info@sadafcc.com تهران - بزرگراه آفریقا - نبش نهم گاندی - پلاک 38 - طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

مجتبی فلاح خورسند

مدیر عامل

عماد مرعشی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی فلاح خورسند

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا نیک خصال

عضو هیئت مدیره

فریدون امیری

عضو هیئت مدیره

مهدی صمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18