تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

مشاوره ، مهندسی ، تأمین و ساخت و تولید ، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازسازی در فرآیندهای غلطک و لاستیک واحدهای صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۵۲۳۷۳۴۷۷ http://www.mirco-co.com info@mirco-co.com اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز 2، خیابان دهم، پلاک 3
توضیحات
نام سمت

مهدی اعتزازی

مدیر عامل

حمید قنبری مبارکه

رئیس هیئت مدیره

مهدی اعتزازی

نایب رئیس هیئت مدیره

بهرام سورانی یانچشمه

عضو هیئت مدیره

مرضیه مشرف بروجنی

عضو هیئت مدیره

مجید ابو عطیوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16