سرمایه گذاری توسعه توکا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خدمات عمومی، مالی و بازرگانی، مهندسی و پیمانکاری

فعالیت در بازار سرمایه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۰۴۷۸۵ http://tukadev.ir اصفهان - سي وسه پل ابتداي چهارباغ بالا مجتمع تجاري اداري كوثر فازدوم طبقه دوم واحد 429
توضیحات
نام سمت

فاطمه هاشمی

مدیر عامل

علي محمد سهرابي

رئیس هیئت مدیره

جواد عشقی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن دست گير

عضو هیئت مدیره

احمد رضا سبزواری

عضو هیئت مدیره

فاطمه هاشمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15