سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰
خدمات و محصولات

حمایت از ایده ها و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- فاطمی- بزرگراه شهید دکتر چمران- بزرگراه جلال آل احمد- پلاک 16- ساختمان امام رضا- ساختمان الغدیر
توضیحات
نام سمت

آیدین سلام زاده

مدیر عامل

آصف کریمی

رئیس هیئت مدیره

عبدالحسین جمالی

نایب رئیس هیئت مدیره

آیدین سلام زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9