توسعه سرمایه و صنعت غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

صنعت سیمان و بتن آماده

سرمایه گذاری صنعت سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۳۴۷۳۸ http://www.giidc.com info@giidc.com تهران - خیابان شهید بهشتی - بین سهروردی و تختی - پلاک ۲۲۰
توضیحات
نام سمت

محمد رضا سلیمیان

مدیر عامل

محمد رضا پیشرو

رئیس هیئت مدیره

سید عباس آزادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا سلیمیان

عضو هیئت مدیره

حسینعلی چهره ساز تهرانی

عضو هیئت مدیره

محمد اسعدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8