تجارت کولاک تبریز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام فعاليتهاي اقتصادي بالاخص عمليات بازرگاني در داخل و خارج از کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تبريز-منصور-خيابان دانشسرا-خيابان آيت الله بهشتي-پلاك 0-ساختمان عمران جلفا-طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

فاطمه صغری

مدیر عامل

حامد ستاک

رئیس هیئت مدیره

علی حدادی

نایب رئیس هیئت مدیره

فاطمه صغری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7