آذر توسعه مسکن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

کنترل و نظارت، اجرا (پيمانکاري) و مشاوره در زمينه راه و ساختمان و تأسيسات ساختماني و شهري و کارهاي آبي و برقي، سد سازي و خريد و فروش مصالح ساختماني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تبریز- ولی عصر- خیابان نظامی- کوچه اشکان- پلاک 14
توضیحات
نام سمت

حسین ابراهیم پور طلوعی

مدیر عامل

حسین ابراهیم پور طلوعی

رئیس هیئت مدیره

منصور اصغری

نایب رئیس هیئت مدیره

رقیه مردمی بشیر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6