راه گشا تجارت آذربایجان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی

خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۵۲۶۷۳۳۹ تبريز –خیابان شهید ایت الله بهشتی روبروی مسجد حاج احتشام پلاک 282ساختمان عمران جلفا طبقه 2
توضیحات
نام سمت

علی حدادی

مدیر عامل

حامد ستاک

رئیس هیئت مدیره

علی حدادی

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم خسروی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5