خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اعتبارسنجي، ارزيابي و ارائه خدمات مالی و حسابداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۷۰۹۰۰۷ http://fsday.ir/ dayiranian@gmail.com تهران، خیابان شهید دستگردی شرقی (ظفر)،خیابان فرید افشار،روبروی بن بست مریم - پلاک 4 - ط 4 - شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
توضیحات
نام سمت

محمد خدمتی

مدیر عامل

احمد عبداللهیان

رئیس هیئت مدیره

محمد خدمتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی وجودی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3