سرمایه گذاری مسکن البرز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز یکی از زیر مجموعه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن بوده که در سال 1386با تبدیل شعبه زنجان تاسیس و با هدف تحت پوشش قرار دادن استان‌های زنجان، قزوین، و شهر کرج فعالیت خود را آغاز نموده است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۱۳۶۰۶ تهران، بلوار میر داماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک 8
توضیحات
نام سمت

اسماعیل درخشان

مدیر عامل

لقمان سنجری

رئیس هیئت مدیره

اسماعیل درخشان

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود سعادتمند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12