سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

این شرکت باماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه با تحت پوشش قرار دادن استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام و همدان تاسیس و در سال 1386 فعالیت خود را به صورت شرکتی مستقل آغاز نمود.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۸۳۳۷۲۴۸۸۹۰ کرمانشاه، خیابان اصفهانی (فردوسی سابق)، روبروی پمپ بنزین، پلاک 96
توضیحات
نام سمت

بابک کاشمری

مدیر عامل

فریبرز جاهدی

رئیس هیئت مدیره

بابک کاشمری

نایب رئیس هیئت مدیره

علی آقا ذی نور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11