صنایع پلیمر گچساران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان ولیعصر -خیابان شهید مهندس سعید ناصری -پلاک2551 -برج کیان -طبقه هشتم- واحد4 -کدپستی 1968643157
توضیحات
نام سمت

بهرام کلانتری

مدیر عامل

سید ابوالحسن سید خاموشی 

رئیس هیئت مدیره

کریم دلجوان قدرتی

نایب رئیس هیئت مدیره

قاسم محمودی

عضو هیئت مدیره

مهدی شکورزاده

عضو هیئت مدیره

محسن تاجگردون

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9