آزادراه تبریز ارومیه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعالیت این شرکت ،احداث، بهره برداری ، نگهداری و مرمت آزادراه تبریز - ارومیه و پل میانگذر دریاچه ارومیه در دوران ساخت و بهره برداری و اجرای طرح های جانبی مورد نیاز و انجام هر گونه عملیات راه و ساختمان در این زمینه است . همچنین شرکت آزادراه تبریز ارومیه می تواند در انواع طرح ها و پروژه های راه سازی، ساختمانی و مهندسی ، تولیدی و خدماتی و اداره آنها سرمایه گذاری و مشارکت کند. 50 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و 50 درصد دیگر متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۵۷۵۰۰۱ http://azadrahut.com تهران - میدان انقلاب - ابتدای کارگر شمالی - خیابان فرصت - پلاک 9 - طبقه 4 - واحد 7
توضیحات
نام سمت

ناصر قناعیان

مدیر عامل

علیرضا باقری ده آبادی

رئیس هیئت مدیره

ناصر قناعیان

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمد جعفری

عضو هیئت مدیره

رضا ترابی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6