بانک شهر (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سپرده ها ، تسهیلات و تعهدات ، خدمات ارزی ، سایر خدمات .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۳۳۶۴۰۰۰-۰۲۱ http://shahr-bank.ir/ info@shahr-bank.ir  تهران، ضلع جنوب غربی میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر 
توضیحات
احمد درخشنده مدیرعامل 
عیسی قهرمانی چابک رییس هیئت مدیره
محمدمهدی احمدی عضو هیئت مدیره
حسن رستم پناه عضو هیئت مدیره
محمدعلی خادمی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

 

Untitled