سرمایه گذاری مسکن گیلان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحی و اجرای مجموعه‏ های مسکونی و تجاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۳۳۷۵۷۰۸۰ https://gilan.maskanco.ir gilan@hic-iran.com رشت-گلسار-بلوار دیلمان-جنب هایپرمارکت دیلمان-شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان
توضیحات
نام سمت

مهدی فتحی

مدیر عامل

محمود فریدونی

رئیس هیئت مدیره

محمود پورکریم

نایب رئیس هیئت مدیره

میراحمد مصطفائی

عضو هیئت مدیره

شاهین حقویردیان

عضو هیئت مدیره

مهدی فتحی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5