سرمایه گذاری مسکن شمال

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

از جمله شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن می باشد که با هدف تحت پوشش قرار دادن استان‌های مازندران و گلستان راه اندازی شده است

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۱۳۳۳۹۰۹۱۰ https://shomal.maskanco.ir/ shomal@hic-iran.com ساری، میدان امام، خیابان نهضت، نبش عاشقان ، پلاک 62 ، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
توضیحات
نام سمت

علی راس الحسینی

مدیر عامل

علی راس الحسینی

رئیس هیئت مدیره

شهرام سلامت طلب

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن پیشرو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4