ایران پوپلین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۸,۹۴۹
خدمات و محصولات

تولید انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوشی، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۱۶۶۹۰۹۶۰ تهران ، میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان بیست و نهم ـ پلاک ۳۲
توضیحات
نام سمت

مرتضی خالصی

مدیر عامل

هادی صنعتی

رئیس هیئت مدیره

بهنام میرحسنی

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی خالصی

عضو هیئت مدیره

معصومه ملاصالحی

عضو هیئت مدیره

همایون سلیمانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11