بین المللی ساختمان و صنعت ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرحها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها.

بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه ها و شرکتها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات.

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتها داخلی و خارجی.

مشارکت و اجرا پروژه های انبوه سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانها بصورت مشاع و یا متری.

اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ هرگونه مجوز بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید می باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۵۹۹۰۰۰ http://mibic.ir info@mibic.ir تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 89، ساختمان گروه توسعه ملی
توضیحات
نام سمت

یزدان  احمدوند

مدیر عامل

هادی نظرپور

عضو هیئت مدیره

هادی نظرپور

نایب رئیس هیئت مدیره

سلمان  روحانی فر

عضو هیئت مدیره

محمد قنبری

عضو هیئت مدیره

یزدان احمدوند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10