توسعه بین الملل تجارت ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۴,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، خیابان ستاری بلوار شهید ستاری پلاک 75 طبقه 2 واحد4 کد پستی 1968816633
توضیحات
نام سمت

سید علیرضا ابراهیمی

مدیر عامل

هجیر تشکری

رئیس هیئت مدیره

سید علیرضا ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

لیلا اقبالیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9