توسعه ساختمانی بهمن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و مشارکت در انجام کلیه امور تجاری در حوزه های ساختمان، شهرسازی، زیرساخت حمل و نقل ریلی و هوایی و..

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۲۷ تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

الهه کاظمی

مدیر عامل

جابر مهرزاد خانسری

رئیس هیئت مدیره

احسان کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمدرضا میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

متین فلکی

عضو هیئت مدیره

الهه کاظمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7